Komunikat w sprawie wznowienia działalności przedszkola,

zajęć dla uczniów klas I-III

oraz organizacji konsultacji dla uczniów klas IV-VIII

W związku ze zniesieniem obostrzeń i na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, a także deklaracji rodziców podjęto następujące decyzje:

– Od 25 maja br. Przedszkole Publiczne w Starej Wiśniewce będzie otwarte w godzinach od 8.00 do 15.00 dla dzieci, które zostały zgłoszone wcześniej przez rodziców. Przedszkole funkcjonować będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego, wytycznych określonych przez GIS, MEN, MZ i na podstawie procedur zatwierdzonych przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wiśniewce

– Od 25 maja br. do szkoły powrócą uczniowie klas I-III. Nauka odbywać się będzie stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego, wytycznych określonych przez GIS, MEN, MZ i na podstawie procedur zatwierdzonych przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wiśniewce zgodnie z planem lekcji obowiązującym od 10 lutego 2020r.

– Codziennie do godziny 13.00 szkoła zapewni uczniom opiekę świetlicową.

– Od 25 maja br. szkoła organizuje konsultacje dla uczniów klasy VIII (terminy konsultacji zamieszczono w zakładce „plan e-lekcji”).

– Od 01 czerwca br. szkoła umożliwi konsultacje wszystkim uczniom, którzy zgłoszą taką potrzebę. Termin konsultacji będzie można ustalić indywidualnie z nauczycielem danego przedmiotu poprzez urządzenie Teams lub będzie można skorzystać z terminów zamieszczonych w zakładce „plan e-lekcji”).

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Starej Wiśniewce

Agnieszka Miela

Kontakt

ADRES

Stara Wiśniewka 51

77-411 Stara Wiśniewka

TELEFON

67 263 18 76

EMAIL

spwisniewka@tlen.pl

Komunikat w sprawie wznowienia działalności zajęć.
Przewiń na górę