Laboratoria przyszłości

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wiśniewce przystąpił do ogólnopolskiego programu „Laboratoria przyszłości”, dzięki któremu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup sprzętu w wysokości 30 tys. zł.

Celem programu jest unowocześnienie szkoły tak, aby prowadzone zajęcia były angażujące i ciekawe, co pozytywnie ma wpłynąć na budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe od państwa na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Dzięki temu wyposażeniu zajęcia będą mogły być prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach projektu szkoła zakupiła sprzęt z zakresu podstawowego wyposażenia. Wśród nich znalazły się m.in. drukarka 3D wraz z akcesoriami, mikrokontroler z sensorami i czujnikami, stację lutowniczą, gimbal, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikroporty z akcesoriami oraz mikrofon kierunkowy. Natomiast w ramach zakupu urządzeń dodatkowych wyposażyliśmy pracownię w dron, zestawy robotów służące do programowania, mikrofon bezprzewodowy oraz  mobilny zestaw nagłośnieniowy.

„Laboratoria przyszłości” to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach informatyki, techniki i innych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Ponadto, usprawni funkcjonowanie szkoły w organizacji różnego rodzaju uroczystości.

 

ADRES

Stara Wiśniewka 51

77-411 Stara Wiśniewka

TELEFON

67 263 18 76

EMAIL

spwisniewka@tlen.pl

Laboratoria przyszłości
Przewiń na górę