Rodzice przedszkolaków

 • Od 25 maja br. chcemy otworzyć nasze przedszkole, ale przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Jeżeli zmieniliście swoją decyzję w stosunku do deklaracji złożonej przed 05.2020r. i chcecie skorzystać z możliwości zapewnienia dziecku opieki przez przedszkole, poinformujcie o tym fakcie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wiśniewce do 20.05.2020 r. do godziny 12.00. Wolę posłania dziecka do przedszkola można zgłaszać telefonicznie (67 263 18 76), osobiście w sekretariacie szkoły (w godz. 9.00-13.00) lub poprzez e-mail (spwisniewka@tlen.pl).
 • W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Organ prowadzący zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 • Przebywanie w placówce osób z zewnątrz zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekażcie dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrzcie swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
 • Przyprowadźcie do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłajcie dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnijcie dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominajcie dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślcie, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróćcie uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętajcie, że Wy także powinniście je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Kontakt

ADRES

Stara Wiśniewka 51

77-411 Stara Wiśniewka

TELEFON

67 263 18 76

EMAIL

spwisniewka@tlen.pl

Otwarcie przedszkola
Przewiń na górę