Szanowni Państwo

Od soboty, 24 października br. obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej od poniedziałku 26 października przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. Zajęcia w przedszkolu i dla klas I-III będą odbywały się bez zmian (w tym świetlica i obiady).

Lekcje zdalne będą odbywały się zgodnie z planem lekcji poszczególnych klas głównie za pośrednictwem usługi Microsoft Teams, do której dostęp mają wszyscy uczniowie naszej szkoły. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nauczyciele i uczniowie będą mogli komunikować się dodatkowo za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, poczty elektronicznej lub darmowych komunikatorów tj. WhatsApp, Messenger itp.

Ustawodawca zapewnił w nowym rozporządzeniu wsparcie dla uczniów, w tym tych z niepełnosprawnością, wprowadzając zapis mówiący o tym, że dla dzieci, które ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogły uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem komputerów dostępnych w szkole ( § 2 ust. 3f rozporządzenia). W związku z powyższym, jeśli Państwa dziecko z jakiejś uzasadnionej przyczyny nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach zdalnych z domu, prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub przyjście dziecka w poniedziałek do szkoły zgodnie z jego planem lekcji.

W sytuacji, gdy w domu zabraknie sprzętu komputerowego do zdalnej nauki, szkoła w ramach swoich możliwości nieodpłatnie wypożyczy go rodzicom/prawnym opiekunom ucznia. Zainteresowanych zapraszamy do szkoły w poniedziałek, 26 października br. od godziny 7.30.

Ponadto Premier Mateusz Morawiecki poinformował dzisiaj o tym, że w dniach nauki szkolnej, w godzinach od 8:00 do 16:00 wprowadzony zostaje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje jednak w sytuacji kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

Wszelkie ważne informacje będziemy starali się na bieżąco przekazywać za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wiśniewce. Sprawy indywidualne i klasowe będą przekazywane Państwu i dzieciom przez wychowawców zgodnie z przyjętym wcześniej sposobem.

Dyrektor szkoły

Agnieszka Miela

Kontakt

ADRES

Stara Wiśniewka 51

77-411 Stara Wiśniewka

TELEFON

67 263 18 76

EMAIL

spwisniewka@tlen.pl

Powraca zdalne nauczanie
Przewiń na górę