27 laptopów dla uczniów i nauczycieli z terenu Gminy Zakrzewo w ramach Programu Zdalna Szkoła

     Gmina Zakrzewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 999,94 zł na zakup 27 sztuk laptopów w ramach programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 : „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

    Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku realizacji zadań oświatowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 27 laptopów zostanie przekazanych do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli z terenu Gminy.

     Celem projektu jest eliminacja wykluczenia cyfrowego poprzez zakup komputerów do nauki zdalnej. Na dofinansowanie w wysokości  59.999,94 zł składały się środki UE w wysokości: 50.777,95 zł  oraz środki z budżetu państwa w wysokości: 9.221,99 zł

Kontakt

ADRES

Stara Wiśniewka 51

77-411 Stara Wiśniewka

TELEFON

67 263 18 76

EMAIL

spwisniewka@tlen.pl

Program Zdalna Szkoła
Przewiń na górę