Zgodnie z Zarządzeniem nr 12.2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 stycznia 2023r. rozpoczęło się postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można składać w sekretariacie przedszkola, szkoły lub na adres e-mail: spwisniewka@tlen.pl w terminie 06.02.2023r. – 03.03.2023r.

Wniosek można pobrać z sekretariatu przedszkola, szkoły lub strony internetowej www.zspwisniewka.pl (poniższe pliki do pobrania).

Terminy oraz czynności realizowane w postępowaniu rekrutacyjnym znajdują się w Zarządzeniu nr 12.2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 stycznia 2023r.

Rodziców składających wnioski prosimy:

  • o dokładne przeczytanie i uzupełnienie wniosku oraz dołączenie niezbędnych dokumentów/oświadczeń;
  • przypięcie spinaczem biurowym do wniosku wszystkich dodatkowo składanych dokumentów (oświadczenia, orzeczenia, opinie itp.),
  • o włożenie wniosku do koperty opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka;
  • o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowy zapis numeru PESEL dziecka, numerów telefonów, numeru konta bankowego oraz na złożenie podpisów i zaznaczenie „X” wszędzie tam, gdzie jest taka konieczność.

 

Pliki do pobrania

Kontakt

ADRES

Stara Wiśniewka 51

77-411 Stara Wiśniewka

TELEFON

67 263 18 76

EMAIL

spwisniewka@tlen.pl

Rekrutacja do przedszkola
Przewiń na górę